Impressum

Informatieplicht overeenkomstig § 5 E-Commerce Gesetz, § 14 Unternehmensgesetzbuch, § 63 Gewerbeordnung en Offenlegungspflicht laut § 25 Mediengesetz

Camping PINK Event GmbH
Birkachweg 19
8724 Spielberg
Oostenrijk

Voorwerp van de onderneming: Event GmbH
UID nummer: ATU75800135
Handelsregisternummer: FN 526522y
Rechtbank van koophandel: Landesgericht Leoben

Tel.: +43 (0) 664 92 80 483
E-mail: info@spielberg-camping.at

Lid van: WKO

Toezichthoudende autoriteit/handelsautoriteit: Bezirkshauptmannschaft Murtal
Toekennende staat: Oostenrijk

Gedelegeerd bestuurders: Karl Mayer en Helmut Mayer

Structuur van het aandeelhouderschap: Karl Mayer, Helmut Mayer en Ulrike Lechner-Mayer

Contactgegevens van de persoon die verantwoordelijk is voor gegevensbescherming

Als u vragen hebt over gegevensbescherming, vindt u hieronder de contactgegevens van de verantwoordelijke persoon of instantie:

Camping PINK Event GmbH
Birkachweg 19
8724 Spielberg
Oostenrijk

Telefoon: +43 (0) 664 92 80 483
E-mail: info@spielberg-camping.at

Geschillenbeslechting in de EU

In overeenstemming met de Verordening betreffende onlinebeslechting van consumentengeschillen (ODR-verordening) willen wij u informeren over het platform voor onlinebeslechting van geschillen (OS-platform).

Consumenten kunnen klachten indienen bij het onlinegeschillenbeslechtingsplatform van de Europese Commissie op http://ec.europa.eu/odr?tid=121896272. U vindt de nodige contactgegevens hierboven in ons impressum.

Wij willen er echter op wijzen dat wij niet bereid of verplicht zijn deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een arbitragecommissie voor consumentenzaken.

Aansprakelijkheid voor de inhoud van deze website

Wij werken voortdurend aan de inhoud van deze website en streven ernaar correcte en actuele informatie te verstrekken. Helaas kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de juistheid van alle inhoud op deze website, met name niet voor de inhoud die door derden wordt verstrekt. Als dienstverlener zijn wij niet verplicht de door hen doorgegeven of opgeslagen informatie te controleren of omstandigheden die wijzen op illegale activiteiten te onderzoeken.

Onze verplichtingen om informatie te verwijderen of het gebruik van informatie te blokkeren in overeenstemming met de algemene wetgeving als gevolg van gerechtelijke of officiële bevelen blijven hierdoor onaangetast, zelfs in het geval van onze niet-aansprakelijkheid.

Als u problematische of illegale inhoud opmerkt, neem dan onmiddellijk contact met ons op, zodat wij de illegale inhoud kunnen verwijderen. U vindt de contactgegevens in de opdruk.

Aansprakelijkheid voor links op deze website

Onze website bevat links naar andere websites voor de inhoud waarvan wij niet verantwoordelijk zijn. Wij zijn niet aansprakelijk voor gelinkte websites, aangezien wij niet op de hoogte waren en zijn van enige onwettige activiteiten, dergelijke onwettige activiteiten niet hebben opgemerkt en links onmiddellijk zouden verwijderen indien wij op de hoogte zouden zijn van enige onwettige activiteiten.

Als u illegale links op onze website opmerkt, neem dan contact met ons op. U vindt de contactgegevens in de opdruk.

Copyright

Op alle inhoud van deze website (afbeeldingen, foto's, teksten, video's) berust auteursrecht. Gelieve ons te raadplegen voordat u de inhoud van deze website verspreidt, reproduceert of exploiteert, zoals herpublicatie op andere websites. Indien nodig zullen wij het ongeoorloofd gebruik van delen van de inhoud van onze site juridisch vervolgen.

Als u op deze website inhoud aantreft die inbreuk maakt op het auteursrecht, neem dan contact met ons op.

Foto credits

De afbeeldingen, foto's en grafieken op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd.
Alle teksten zijn auteursrechtelijk beschermd.

Bron: Gemaakt met de afdrukgenerator van AdSimple

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram